Adwokatura Polska Logo

BEZPŁATNA PORADA 24H

Poznaj szczegóły !

adwokat Katowice

PRAWO CYWILNE

Znajdujemy skuteczne rozwiązania

adwokat Chorzów

PRAWO RODZINNE

Znajdujemy skuteczne rozwiązania

kancelaria adwokacka Katowice

PRAWO KARNE

Znajdujemy skuteczne rozwiązania

doradztwo prawne Katowice

Sprawy karne - prawo karne

 

Sprawy karne normowane są przez prawo karne, które określa:

 

Nasza kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych oraz profesjonalnych porad z zakresu prawa karnego, na które składają się:

 

Postępowanie w sprawach karnych

 

W sprawach postępowania karnego reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone, oskarżone oraz skazane.  Dzięki naszym kwalifikacjom oraz bogatemu doświadczeniu świadczymy pomoc doradczą przy różnego rodzaju przestępstwach, regulowanych kodeksem karnym. Należą do nich między innymi:

 

Do każdego klienta stosujemy indywidualne podejście, mając na uwadze jego dobro oraz ochronę osobistą. Proponujemy mu najkorzystniejsze rozwiązania, mając na uwadze jego sytuację prawną. Należy pamiętać szczególnie o tym, że ochrona w sprawach karnych nie polega jedynie na uzyskaniu wyroku uniewinniającego, lecz jej celem jest również zmniejszenie wymiaru kary, prośba o mniejszy wyrok, uzyskanie wyroku w zawieszeniu oraz umorzenie postępowania na rzecz naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

 

Pomoc w sprawach karnych

 

Naszym klientom pomagamy w sprawach karnych oraz tych objętych kodeksem wykroczeń. Nasi adwokaci pomagają i wspierają swoich klientów na każdym etapie postępowania karnego: przygotowawczym, przed sądem I instancji, przed sądem II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Reprezentujemy ofiary przestępstw jako  pełnomocnicy pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz (przy roszczeniach majątkowych) powoda cywilnego. Na każdym etapie postępowania sporządzamy również profesjonalne pisma procesowe – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia oraz skargi kasacyjne. Należy pamiętać również o tym, że adwokat to osoba, która należy darzyć szczególnym zaufaniem, ponieważ to często ona ma jedyny dostęp do tymczasowo aresztowanych i tylko ona może zaoferować profesjonalną pomoc, polegająca na zmniejszeniu kary bądź otrzymaniu od sądu uniewinnienia. 

 

Prawo karne jest prawem szczególnym, dzięki któremu możliwe jest zachowanie pewnych norm życia społecznego oraz funkcjonowanie w bezpiecznej oraz komfortowej zbiorowości. Jego głównym zadaniem nie jest ukaranie nas , lecz zapewnienie nam spokojnego bytu. Prawo karne wyróżnia się więc następującymi funkcjami/cechami:

 

 

Podstawowymi źródłami prawa karnego są: kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy oraz kodeks karny skarbowy, regulujący prawo karne skarbowe. Z prawem karnym związane jest również prawo nieletnich, formułujące zasady postępowania ze sprawcami czynów karalnych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 

 

 

KANCELARIE ADWOKACKIE
NIDA - KANCELARIA - ROSTAŃSKA

Kompleksowe i doraźne doradztwo prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.  Prawo cywilne, rodzinne, sprawy karne i gospodarcze oraz podatkowe. W ofercie spadki, alimenty, rozwód i porady prawne.

BIURO W KATOWICACH


Plac Pod Lipami 5
40-467 Katowice

tel./fax +48 32 603 61 68

tel. +48 698 694 311

nkr@nkr.com.pl

BIURO W CHORZOWIE


ul. Kościuszki 6
41-500 Chorzów

tel./fax +48 32 603 61 68

tel. +48 698 694 311

nkr@nkr.com.pl

Nida Kołodziejczyk Rostańska - Kancelaria prawna Katowice Chorzów